FÖRETAGSMASSAGE

Massage är ett viktigt verktyg för att öka människors välbefinnande, livskvalitet och i förlängningen också ork och trivsel på arbetsplatsen. Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt och kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. Genom att massage stimuleras cirkulationen som gör att muskler och omkringliggande vävnad fungerar bättre.

Är massage friskvård?

Det är Skatteverket som avgör vad som räknas som friskvård. De flesta olika träningsformer och gruppträning räknas dit men även massage är en av de behandlingsformer som klassas som friskvård. Jag erbjuder svensk klassisk massage en behandlingsform som klassas som friskvård, så kallad kontorsmassage.

Antingen kommer jag till er eller så kommer ni till mig.

Vill ni att jag kommer till er arbetsplats står ni för lämpligt massagerum så löser jag resten! Vi kommer överens om hur ofta jag skall återkomma, lägger upp ett schema, betalningsalternativ, minsta antal utförda massage per tillfälle och eventuellt längd på massagebehandlingarna.

Vill ni komma till mig, går det alldeles utmärkt, medarbetarna bokar tid och vi kommer överens om betalningsalternativ. Jag har min lokal på Olympiavägen 5 i Bengtsfors och även tillgång till en lokal på Hallebyvägen 2 i Dals Långed.

Som arbetsgivare behöver ni bestämma er för om massagen skall ingå i det ordinarie friskvårdsbidraget eller om det skall vara ytterligare en friskvårdssatsning. En del arbetsgivare vill få en samlingsfaktura medan andra vill att medarbetaren själv lägger ut och lämnar in kvitto till arbetsgivaren, det finns flera lösningar, fundera på hur ni vill ha det.

Vad säger skatteverket om massage som friskvård

Enligt Skatteverkets regler ska friskvårdsbidrag omfatta alla anställda för att vara en avdragsgill och skattefri personalförmån. De flesta motionsaktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget men också friskvårdsfrämjande behandlingar så som massage. Vill du ha mer information om vad som gäller för företag eller som anställd så kan du enkelt söka denna information på Skatteverkets hemsida eller kolla med er revisor.

Friskvård är lönsamt

I dagens stillasittande samhälle ökar kraven på att aktivt ta hand om kroppen när möjlighet ges. Stillasittande och bristen på rörelse är en av de största orsakerna till ohälsa. Ohälsa fysiskt och psykiskt drabbar ert företag negativt genom att det skapar sämre trivsel och sämre produktivitet. Massage är ett effektivt sätt att både minska spänning och att öka välbefinnande. Att satsa på friskvård t.ex. massage är därför en lönsam investering på både lång och kort sikt.

Kontakta mig för förslag

Företagsmassage.pdf